Vrba košatá, koza rohatá a vlk

Stojí vrba košatá, hej hej koleda.

Na ní koza rohatá, hej hej koleda.

 

Přišel za ní kmotr vlk, hej hej koleda,

natahoval po ní krk, hej hej koleda.

 

Paní kmotra pojď dolů, hej hej koleda

A já dolů nepůjdu, hej hej koleda.

 

Ty máš velký zubiska hej hej koleda,

natáh bys mě kůžiska hej hej koleda.

vrba-kosata-noty.pdf (298300)