Program Lišáka na rok 2018/19

Péče o koně - hřebelcování, péče o kopyta a jízda na koni. Děti se dozvědí podrobnější informace o koních, jejich životě a využití dnes a v minulosti.

Práce s ovečkami v přírodě - děti se dozvědí, jak se zvířata připravují na zimu. Poznají základní principy péče o zvířata. Co je domestikace, proč k ní došlo? K čemu sloužila a nyní slouží hospodářská zvířata.

Práce s vlnou - děti se dozvědí informace o vlně, proč ji používáme? Jaké jedinečné vlastnosti má? Jaké domy se z ní mohou stavět?

Houby - jaké máme základní druhy hub, kde se houby sbírají? Tradice sběru hub.

Ptáci - děti se dovědí o migraci ptáků, dozvědí se něco o zpěvu ptáků, jejich signálech a jejich životě

Výroba krmítek - jak se pečuje o ptáky v zimě? Co pro ně můžeme udělat? Jak jim pomoci?

Půda - vlastnosti půdy, jak o ní pečujeme. Půda ve čtyřech ročních obdobích.

Práce se vzorky půdy - jaké máme druhy půd? Co na nich pěstujeme?

Krajinný ráz - co najdeme v Lysolajích, co je pro nás cenné, proč krajinu chráníme? Proměny krajiny.

Mapování - během mapování krajiny budeme vytvářet mapu, která nám pomůže naše výsledky zaznamenat