Září 2015

Šikovná tlapka - Doba ledová 29.9.2015 Výhledy II hřiště s ohništěm
 

Začínáme 14.9.2015 od 9:30. 

První dopoledne v Lišce k seznámení, program volný, sousedské setkání po prázdninách.
 
Přijďte si s námi 
PO povídat 
PO hrát si
PO moct rozběhnout Lišku