Listopad 2014

Vánoční dílna obce 23.11.2014

Srdečně vás zveme na vánoční lysolajskou dílnu, která se koná v neděli 23.11. od 14 hodin v hasičárně.
 

Liščí univerzita

Jak rozvíjet silné stránky dětí?

18.11.2014 od 16 do 19 hodin v hasičárně

Jak rozvíjet silné stránky dětí

Máte pocit, že se stále hledá, co vaše dítě neumí, a málo se pracuje s tím, co umí? Víte, v čem jste dobří vy a v čem je dobré vaše dítě? Víte, že ti nejúspěšnější lidé se zaměřovali na rozvoj svého talentu více, než na odstraňování toho, co jim nejde?

Pro koho:

·       Rodiče dětí na přechodu mezi MŠ a ZŠ

·       Rodiče dětí v 4. – 6. třídě ZŠ a primě a sekundě víceletého gymnázia

Časový rozsah: 3 hodiny

Stručná anotace:

Cílem semináře je rodičům představit, jak mohou odhalit, v čem jsou jejich děti dobré, a hlavně jak s tím pracovat. Z výzkumných šetření totiž vyplývá, že český vzdělávací systém a česká společnost, je velmi zaměřená na odhalování nedostatků a jejich odstraňování. Zahraniční zkušenosti ale ukazují, že při kladení většího důrazu na silné stránky dětí a jejich cílené rozvíjení, mohou děti dosahovat mnohem lepších výsledků. Seminář bude zaměřený na představení konceptu silných stránek a jeho uplatnění při výchově dětí.